ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

Primary tabs

Titleผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsอดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559, ผลการวิเคราะห์, เปรียบเทียบ
Citation Key909
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.51 MB