การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsกฤษณะ, กลิ่นดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, ประจำปีการศึกษา 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา, เครื่องมือวิศวกรรม
Citation Key916
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.62 MB