การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsหนึ่งฤทัย, ล้อมผล
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาบุคลากร, การวิเคราะห์, การใช้จ่าย, คณะวิทยาการจัดการ, งบประมาณ, ปีงบประมาณ 2557 – 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key918
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.35 MB