การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้

Primary tabs

Titleการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsขันแก้ว, สมบูรณ์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดกิจกรรม, การรวมกลุ่ม, รายได้, วัดตาปะขาวหาย, วิสาหกิจชุมชน, สร้างผลิตภัณฑ์, เครื่องปั้นดินเผา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/922
Citation Key922
IMAGE_COVER: