การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้

Primary tabs

Titleการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดกิจกรรม, การรวมกลุ่ม, รายได้, วัดตาปะขาวหาย, วิสาหกิจชุมชน, สร้างผลิตภัณฑ์, เครื่องปั้นดินเผา
Citation Key922
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.15 MB