การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsธัญญพร, มาบวบ
Secondary Authorsศิริพงศ์, กันตะบุตร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการสำรวจ, ความต้องการ, จังหวัดพิษณุโลก, ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน, รับบริการวิชาการ, อำเภอเมืองพิษณุโลก, เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
Citation Key940
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)899.86 KB