การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังกัดเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังกัดเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsภาสินี, ปัญญาประชุม
Academic Departmentวิจัยและการประเมินศึกษา
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typethesis
Keywordsการวิเคราะห์องค์ประกอบ, ประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษ
ไฟล์แนบ: