การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสุกัญญา, สมุทรเขตร์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษ, การพัฒนาหลักสูตร, ฝึกอบรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เทคโนโลยี