การป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง

Primary tabs

Titleการป้องกันการเกิดสีของผลไม้อบแห้ง
Publication TypeReport
Year of Publication2534
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2534
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการแปรรูป, ผลไม้อบแห้ง, ผลไม้แปรรูป, สี