ภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542

Primary tabs

Titleภาระงานสอนของอาจารย์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์, พนมพร, บรรหารและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsปีการศึกษา 2542, ภาระงานสอน, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, อาจารย์
ไฟล์แนบ: