การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน

เวลาเรียงจากน้อยไปมากอ้างอิงผู้ใช้การดำเนินการ
No statistics available.