กระบวนการพัฒนาชุมชน

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleกระบวนการพัฒนาชุมชน
Publication TypeBook
Year of Publication2538
Authorsเติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ
Number of Pages145 หน้า
Publisherสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number307.14 ต66ก
Keywordsกระบวนการ, กระบวนการพัฒนาชุมชน, ชุมชน, พัฒนา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
teimsam.pdf9.56 MB
QR Code: