กระบวนการพัฒนาชุมชน

ชื่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
Publication TypeBook
Year of Publication2538
Authorsเติมศักดิ์, สุวรรณประเทศ
Number of Pages145 หน้า
Publisherสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number307.14 ต66ก
คำค้นหากระบวนการ, กระบวนการพัฒนาชุมชน, ชุมชน, พัฒนา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1001
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: