การบริหารการศึกษา

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleการบริหารการศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2528
Authorsหาญชัย, สงวนให้
Number of Pages230
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number371.2 ห232ก
Keywordsการบริหาร, การบริหารการศึกษา, การศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
hanchai.pdf16.46 MB
QR Code: