การบริหารการศึกษา

ชื่อการบริหารการศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2528
Authorsหาญชัย, สงวนให้
Number of Pages230
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number371.2 ห232ก
คำค้นหาการบริหาร, การบริหารการศึกษา, การศึกษา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1008
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: