เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleเอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2535
Authorsเกษม, บุญโญ
Number of Pages348 หน้า
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number344.59307 ก586อ
Keywordsกฎหมาย, กฎหมายการศึกษา, การศึกษา, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารประกอบการสอนกฎหมายการศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
kasem.pdf15.62 MB
QR Code: