ภาษากับวัฒนธรรม

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleภาษากับวัฒนธรรม
Publication TypeBook
Year of Publication2535
Authorsทิพย์สุดา, นัยทรัพย์
Number of Pages161 หน้า
Publisherกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ
Cityกรุงเทพมหานคร
Call Number306.44 ท366ภ
Keywordsภาษา, ภาษากับวัฒนธรรม, วัฒนธรรม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tipsuda.pdf9.09 MB
QR Code: