ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Publication TypeBook
Year of Publication2537
Authorsนิพันธ์, ประทุมศิริ
Number of Volumes300 เล่ม
Number of Pages226 หน้า
Publisherร้านเป็นหนึ่ง
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number650.น36ค
Keywordsการประกอบธุรกิจ, ความรู้เบื้องต้น, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Reprint Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Niphan.pdf15.89 MB
QR Code: