การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Titleการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsศิริสุภา, เอมหยวก
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดการความรู้, ทักษะการดำรงชีวิต, พัฒนาคุณภาพครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1036
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม5.13 MB