การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ชื่อการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsศิริสุภา, เอมหยวก
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการจัดการความรู้, ทักษะการดำรงชีวิต, พัฒนาคุณภาพครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1036
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1036
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม0 ไบต์