การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวิชชากรณ์, วันทา
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการไกล่เกลี่ย, ข้อพิพาทของศาล, ผู้ประนีประนอม, ผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลีย, ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก2.08 MB
บทคัดย่อ129.61 KB
บทที่1247.77 KB
บทที่22.58 MB
บทที่3193.44 KB
บทที่41.47 MB
บทที่5685.88 KB
บรรณานุกรม173.59 KB
ภาคผนวก818.34 KB