การดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการดำเนินงานของตลาดกลาง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2535
Authorsสุจินดา, เจียมศรีพงษ์
Date Published2535
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsตลาดกลาง