การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลของอำเภอรอบนอกในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsไพศาล, ริ้วธงชัย
Date Published2539
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsร้านค้า, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.1.pdf45.09 MB
fulltext.2.pdf46.61 MB