ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsไพศาล, ริ้วธงชัย
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการโรงแรม, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ผู้บริหาร, โรงแรม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf19.9 MB