ผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Primary tabs

Titleผลของเครื่องมือตรวจวัดระบบ โดยการนำพีซีรุ่นเก่ามาปรับปรุงเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsรัชฎา, คำมา
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องมือตรวจวัดระบบ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf26.57 MB