การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์ระบบการบริหารงานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสุจิตรา, เปลี่ยนดวง
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการบริหาร, การบริหารงานวิชาการ, งานวิชาการ, ระบบการบริหารงานวิชาการ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf26.38 MB
fulltext.2.pdf38.28 MB