ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542

Primary tabs

Titleค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการผลิตบัณฑิต, ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf25.51 MB