การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsสธน, โรจนตระกูล
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsดนตรีสากล, ผู้ประกอบการ, หลักสูตรท้องถิ่น
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf16.86 MB