ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก

Primary tabs

Titleศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsนงคราญ, กาญจนประเสริฐ
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สมุนไพร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf30.16 MB