การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsไพศาล, ริ้วธงชัย
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกิจการร้านค้าปลีก, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง ร้านค้า
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext1.pdf26.05 MB
fulltext2.pdf18.27 MB