การสำรวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการสำรวจความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsชลอ, ยอดมนต์
Series Editorคงศักดิ์, ศรีแก้ว
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการผลิตผล, การเกษตร, ผลิตผลทางการเกษตร
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.67 MB