การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsกิตติพงษ์, สุวรรณราช
Date Published2549
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการประเมินการสอน, ประเมินการสอน, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf5.54 MB