การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก

Primary tabs

Titleการใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsสังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ
Date Published2551
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsพายกล้วยตาก, เจล, เจลแป้งบุก
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf1.11 MB