การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลแม่ระกา
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 3.land_.pdf2.29 MB