อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsปรัชญา, สังข์สมบูรณ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการลงทุนทางการศึกษา, จังหวัดพิษณุโลก, นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี, ผู้มีงานทำแล้ว, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
23.bonus_.pdf835.25 KB