การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล, อดิเรก, ฟั่นเขียวและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ, จังหวัดสุโขทัย, ตำบลศรีคีรีมาศ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 26.land-srikireemas.pdf834.76 KB