การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsสุวารีย์, วงศ์วัฒนา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน, ความคิดเห็นของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, บทบาท
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
51.idea_.PDF1.99 MB