การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsสุวารีย์, วงศ์วัฒนา
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน, ความคิดเห็นของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, บทบาท
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/749
ไฟล์แนบ: