ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง

Primary tabs

Titleผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการตกตะกอนโปรตีน, ถั่วเหลือง, ผลของการใช้มะเขือเทศ
ไฟล์แนบ: