การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการสกัด, น้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด, ภาคเหนือตอนล่าง, วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
ไฟล์แนบ: