การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล

Primary tabs

Titleการประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสธน, โรจนตระกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการประยุกต์ดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, มังคละ
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
80.ดนตรีมังคละ.PDF3.4 MB