การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsพัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, การพัฒนาระบบบัญชี, ขวัญใจพัฒนา, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลท้อแท้, วิสาหกิจชุมชน, อำเภอวัดโบสถ์