การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsพัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, การพัฒนาระบบบัญชี, ขวัญใจพัฒนา, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลท้อแท้, วิสาหกิจชุมชน, อำเภอวัดโบสถ์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/781