ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsนิรุตติ์, ทาอ่อนและคณะ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ความพึงพอใจ, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, สถานประกอบการ
Citation Key830
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)829.24 KB