การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsวรรณวลี, ไตรธรรม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการวิเคราะห์, ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key838
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)3.1 MB