วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558

Primary tabs

Titleวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสุรีย์พร, แก้วหล่อ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsคณะวิทยาการจัดการ, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556-2558, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิเคราะห์ระยะทาง, สถานที่, อาจารย์นิเทศ, เวลาในการเดินทาง
Citation Key848
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.03 MB