การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsวรรณวลี, ไตรธรรม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการวิเคราะห์, งบประมาณเงินรายได้, ประจำปีงบประมาณ, พ.ศ. 2559-2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รายรับ – รายจ่าย
Citation Key861
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.6 MB