การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล

Primary tabs

Titleการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsคม, กันชูลี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsdrupal, การพัฒนา, คลังสารสนเทศดิจิทัล, งานวิจัย, ดรูปัล, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โอเพนซอร์ซ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/879
Citation Key879
IMAGE_COVER: