การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล

Primary tabs

Titleการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsคม, กันชูลี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsdrupal, การพัฒนา, คลังสารสนเทศดิจิทัล, งานวิจัย, ดรูปัล, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โอเพนซอร์ซ
Citation Key879
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)4.74 MB