การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsขันแก้ว, สมบูรณ์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกลองมังคละ, การพัฒนา, ของที่ระลึก, จำลอง, ผลิตภัณฑ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key892
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.85 MB