การพัฒนาสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Primary tabs

Titleการพัฒนาสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsกรวรรณ, ทองสอน
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ประชาสัมพันธ์, สื่อแผ่นพับ, หลักสูตร
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/895
Citation Key895
IMAGE_COVER: