การพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Primary tabs

Titleการพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsเบญจพร, บุญศิริรุ่งเรือง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1, การพัฒนา, ประชาสัมพันธ์, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, เมืองพิษณุโลก, แผ่นพับ
Citation Key896
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.1 MB